Pargi 18b projektipakett

Allalaetavad alljärgnevatelt linkidelt:

Pargi 18b ehitusprojekt ja ehitusluba

Tänavamaale jäävate veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude projekt ja ehitusluba

Pargi 18b elektrivarustus teostusjoonis

Energiamärgis

Puittaimestiku hindamine

Asendiplaan DWG (kohaliku programmiga avamiseks vajuta “Download”)

Ehitusprojekt DWG (kohaliku programmiga avamiseks vajuta “Download”)

3D eskiis o2c

Servituudi osa väljavõte Tallinna Notar Heleriin Kulla tunnistatud lepingust ja lepingu Lisa 1 servituudi asendiplaan

Kuulutus: kinnisvara24.ee

Päringud: mihkel@raida.ee